Fond bestående av aktier, fondpapper eller andra finansiella instrument samt avkastningen av dessa vilken har uppkommit genom kapitaltillskott från allmänheten och ägs av dem som förvärvat fondandelar.