Bolag som har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva värdepappershandel och därmed köpa och sälja värdepapper på fondbörsen.