Uppstår när sparandet sker i främmande valuta och på utländska marknader. Om exempelvis en aktiefond avstår från att valutasäkra placeringarna påverkas värdet både av förändringar i den lokala valutan och av förändringarna i kronans värde.