Utbetalning till fondandelsägarna vid aktieutdelning för aktier som aktiefonden äger eller av vinst för sålda räntebärande värdepapper som räntefonden äger. Den del av företagets vinst efter skatt som aktieägarna får som kontantavkastning på satsat kapital.