Kännetecknar bolag som ökar sin vinst, omsättning eller balansräkning snabbare än marknaden i genomsnitt