En termin är ett avtal mellan två parter om köp respektive försäljning av en viss tillgång, t.ex. aktier, vid en viss tidpunkt till ett visst pris.