Fond som placerar i värdepapper med ett speciellt tema eller en kombination av teman. T.ex. miljöfonder, etiska fonder och upplevelsefonder.