Genom att studera historiska data över en akties utveckling försöker man förutsäga framtida kursutveckling. Man utgår från att börsen är en marknad där priserna bestäms av utbud och efterfrågan.