Riksbankens ränta som styr de korta marknadsräntorna; repo-, inlånings- och utlåningsränta.