Räntebärande papper med en löptid under ett år, utgivet av staten.