Den kurs till vilken sista avslut gjorts en handelsdag.