Innehavaren av en obligation har rätt till en på förhand bestämd summa pengar när obligationen utfaller, dess slutvärde. Och/eller: Slutvärde erhålls genom en ränta-på-ränta-beräkning, där betalningen hänförs fram i tiden till slutet på investeringens livslängd.