Sharpe-kvoten är ett mått på portföljens riskjusterade avkastning och beräknas som avkastningen utöver den riskfria räntan i förhållande till risken (standardavvikelsen) i portföljen. En hög Sharpe-kvot är ett tecken på ett gott utbyte mellan avkastning och risk.