Fond som placerar i flera branscher som tillhör samma sektor, t.ex. TIME-fonderna (Technology, Information, Media, Entertainment).