Med risk i kapitalförvaltning avses fluktuationer (förändringar) i avkastningen. Mäts med den historiska standardavvikelsen för de senaste 60 (24) månadernas avkastning. En fonds risknivå klassas ofta utifrån hur mycket fondens andelsvärde har varierat (eller kan antas variera) över tiden.