Sveriges Riksbank, landets centralbank, driver oberoende av regering och riksdag Sveriges penningpolitik. Detta görs främst via reporäntan och räntekorridoren. För att styra marknadsräntan mot reporäntan köper och säljer Riksbanken obligationer via så kallade öppna marknadsoperationer.