Reporäntan är en av Riksbankens så kallade styrräntor som styr den korta marknadsräntan. Reporäntan bestämmer kostnaderna för bankernas upplåning i Riksbanken. Bankerna måste nämligen alltid ha en viss likviditet, och denna justeras dag-för-dag, vecka för vecka genom kort upplåning i Riksbanken. Priset bankerna betalar för denna upplåning är just reporäntan.

Höjs reporäntan får det direkt genomslag på de räntor som banken i sin tur erbjuder som till exempel räntan på bostadslån och inlåningsränta för ditt bankkonto. Oftast brukar en höjning av reporäntan på t ex 0,25%-enheter innebära motsvarande ökning av den rörliga bostadsräntan.