Fondens avkastningsmål är relativt, det vill säga dess mål är att slå ett specifikt marknadsindex och fonden skall, sett över tiden, skapa en högre avkastning än jämförande index.