Realobligationer emmitteras av Riksgäldskontoret. Obligationerna har en inflationssäkrad avkastning. Riksgäldskontoret har både realobligationer med årlig kupongutbetalning och nollkupongobligationer; alltså utan årliga utbetalningar.