I regel skattepliktig vinst som uppkommer vid försäljning av fondandelar. Motsats: realisationsförlust.