Ett värdepapper som lämnar en viss bestämd ränta till innehavaren, under förutsättning att värdepapperet innehas hela löptiden.