En sammansättning av flera värdepapper, vanligen med spridning från olika branscher.