Ett avtal som innebär en rätt eller skyldighet att under vissa villkor som anges i optionskontraktet köpa eller sälja en underliggande vara till lösenpriset.