Defensiva aktier som inte är särskilt känsliga för vare sig ränta eller konjunkturläge, exempelvis aktier i läkemedels- och livsmedelsföretag.