Räntebärande värdepapper med en löptid som överstiger ett år vid emissionen. Obligationer ges ut av stater, kommuner och bostadsfinanseringsinstitut.