Ökning av aktiekapitalet i ett aktiebolag genom erbjudande, i första hand till aktieägarna, att teckna ny aktier.