IT-branschens olika förgreningar har mynnat ut i ett antal olika nischer som även vissa fonder börjat inrikta sig mot.