Är relaterad till hur aktiemarknaden i sin helhet reagerar på olika händelser. Utgörs av faktorer som påverkar alla företag och därigenom värdet på deras aktier t ex förändringar i ränteläge, inflation, skattelagstiftning, politiskt klimat m.m.