Den tid som räntan för ett räntebärande värdepapper är bunden till en viss procentsats.