Köpt position, man har köpt derivat eller avistatillgång för att tjäna pengar på stigande marknad. Till skillnad mot kort position äger man här det underliggande värdepapperet.