Kurs är det belopp som varje fondandel är värd. Kursutveckling beskriver hur andelsvärdet har förändrats från en tid till en annan.