Ett index som ska mäta utvecklingen av den allmänna prisnivån i Sverige och därigenom få fram inflationen. KPI består av ett stort antal varor och tjänster som skall spegla vår normala konsumtion.