räntan på ett räntebärande värdepapper med en löptid upp till ett år.