Fond med en passiv förvaltning där målsättningen är att följa den genomsnittliga utvecklingen av bolagen på börsen. Avkastningen följer börsens genomsnitt.