Ett index mäter hur ett visst antal aktier på en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index fungerar som ett jämförelsemått på fondens värdeutveckling över tiden. Genom att jämföra fondens utveckling med ett visst index går det att få en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med genomsnittet. Det finns många olika index, vilket styr valet av jämförelsemått.