Fond som delar ut en del av fondvärdet till ideella organisationer. Dessa kan t.ex vara humanitära organisationer eller organisationer som arbetar med kultur- eller idrottsverksamhet. Fond där man som sparare själv kan välja att stödja en eller flera specifika organisationer.