Hedgefonder är en ganska ny typ av fond som blivit mycket populär. Den är generellt mindre reglerad än traditionella ränte- eller aktiefonder. Hedgefonder har möjlighet att placera i både aktier, valutor, räntepapper och olika derivatinstrument. Genom sina fria placeringsregler kan hedgefonder dra nytta av såväl börsnedgångar som börsuppgångar vilket innebär att fonden kan gå upp även när börsen som helhet går ned. Olika Hedgefonder har ganska olika inriktning och vissa hedgefonder har en väldigt låg risk men andra en väldigt hög risk jämfört med andra fonder. Många hedgefonders förvaltningsavgift består av en del fast avgift och en del rörlig prestationsbaserad avgift. Det är ganska vanligt att hedgefonder inte handlas dagligen utan t ex bara en gång per månad.