Förvaringsinstitut är där som en fond förvarar den egendom som fonden äger och som ser till att utgivning och inlösen av fondandelar sker i enlighet med gällande regler. Alla svenska värdepappersfonder skall ha en bank eller ett annat kreditinstitut som förvaringsinstitut som ibland även kallas depåbank.