Förvaltningsavgift är den ersättning som ett fondbolag tar ut för förvaltning, administration, förvaring, tillsyn och distribution av en fond. Oftast tar fondbolaget ut en årlig förvaltningsavgift. Utöver det kan det finnas en köp- och/eller en säljavgift.