Fondvärdet för en fond är summan av värdet på alla fondandelar. Genom att dela fondvärdet med alla fondandelar får man fram priset per fondandel, oftast kallat NAV (Net Asset Value).