Fondförvaltning innabär att man sköter om  värdepappersfonder, som t ex aktie-, ränte- och blandfonder. De som jobbar med fondförvaltning kallas fondförvaltare.