Fondförmögenhet är värdet av alla värdepapper i en fond samt likvida medel och fordringar minus skulder vid en viss tidpunkt. Delar man fondförmögenheten med alla fondandelar får man NAV-kursen för en fond.