Ett fondbolag är det bolaget som förvaltar dina fonder. Verksamheten utövas efter tillstånd och under tillsyn av Finansinspektionen som godkänner fondbestämmelser för varje enskild värdepappersfond. I Sverige finns de just nu knappt 100 bolag.