En fondandel innebär att den som sparar i en fond köper andelar i fondens tillgångar och blir därmed delägare till alla de värdepapper som fonden äger. Alla aktier eller andra värdepapper som ingår i en fond delas upp i lika stora andelar. Huvudsyftet med fonder är att minska risken för investerare genom att man satsar på många olika aktier istället för bara en.