En fond-i-fond placerar i andra värdepappersfonder som i sin tur placerar i aktier och andra aktierelaterade instrument. Tanken med en vanlig fond är att genom att placera i till exempel ett större antal aktier så minskas den totala risken för den som investerar. Fond-i-fond tar detta koncept ett steg längre genom att en fond placerar i ett antal olika fonder och på så sätt minskas risken ännu mer.

Läs mer om i vår krönika om varför man ska köpa en Fond-i-fond.