Finansinpektionen är den statliga myndighet som utövar tillsyn över banker, värdepappersbolag, fondbolag, finansbolag, Stockholmsbörsen m m. Finansinspektionen håller även koll på insideaffärer, d v s aktieaffärer av personer som sitter på poster i börsbolag som innebär att de har tillgång till börspåverkande information.