En fond som har speciella begränsningar i sina kriterier för att placera fondförmögenheten (fondens tillgångar). Till exempel kan en etisk fond välja att inte placera i vapen- eller krigsmaterielföretag eller företag som tillverkar tobaksprodukter. En nymodig variant är Miljöfonder som enbart placerar i företag utifrån vissa uppsatta miljökriterier.

Läs mer vad vi tycker om etiska fonder.