Effektiv ränta är den totala kreditkostnaden angiven som årlig ränta på ett lån. Kreditkostnaden är summan av räntor och andra kostnader (t ex aviavgifter) för ett lån. En ränta kan beräknas på olika sätt vilket gör att, även utan avgifter, kan räntan skilja sig från den effektiva räntan. Det vanligast anledning till detta är vad som normalt kallas ränta-på-ränta effekter vilket uppstår när räntan beräknas/betalas fler gånger än en per år.