Samlingsnamnet för värdepapper vars värde bestäms av en annan underliggande vara. Exempel på derivat är köp- och säljoptioner, warranter och terminer. Historiskt sätt togs denna typ av instrument fram för att minska och begränsa risk. Dock använder de flesta privatpersoner derivatinstrument på motsatt sätt, d v s som ett sätt att öka risk och potential avkastning.