Defensiva aktier är aktier som inte är särskilt känsliga för förändringar i vare sig ränteläge eller konjunkturläget. Exempelvis läkemedels- och livsmedelsaktier. Motsatsen till defensiva aktier är cykliska aktier.